Oor Ons

Ons Missie

Om God te verheerlik deur omgee, uitreik en dissipelskap.

Ons Visie

God is die middelpunt van Rooihuiskraal gemeente,waar elke lidmaat deur n brandende verhouding met Christus in liefde vir mekaar omgee en 'n verskil in die gemeenskap maak.

bedieninge

Sending

Ons is ernstig oor ons sending opdrag. Ons is betrokke by die volgende - Soekmekaar bediening, verskeie sending projekte en ondersteuning, sendeling ondersteuning, naaldwerk bediening, Olievenhoutbosch-gemeentes, middag- erediens bediening, Morgenster bediening, Laudium bediening, Gebeds bediening en Kairos tronk bediening.
Jeug

Ons gemeente fokus baie sterk op ons kinderbediening. Die volgende areas kry aandag: Babakamer en peuters, kleuterkerk, kinderkerk, Ark Jakkers, Junior kategese, senior kategese, Belydenis Kategese en JAM groepe.
Mannebediening

Die mannebediening bedien volwasse mans van alle ouderdomme. Ons kom weekliks bymekaar om mekaar te onderskraag en te bemoedig.
Vrouebediening

Die Vroue bediening is 'n bediening wat help met die uitbou van verhoudings tussen alle die vroue in die gemeente tot versterking van die Koninkryk sowel as die gemeente as geheel.
Omgee groepe

Omgeegroepe is ‘n plek waar verskillende families gereeld bymekaar kom om saam te aanbid. Op die manier kan die liefde van Jesus op ‘n tasbare manier beleef word.
Gasvryheid

Daar is baie areas waarbinne mense hulle gasvryheidstalente kan aanwend en ontwkkel. Dit sluit in ‘n nuwe intrekkers bediening, hulp met hospitaal en tuisbesoeke, hulp met begrafnisse, Sondae se saamkuier om ‘n koppie tee, diens van Barmhartigheid en ook die Kierieklub vir ons seniors.